home

"HET GRAS VERDORT, DE BLOEM VALT AF, MAAR HET WOORD ONZES GODS BESTAAT IN DER EEUWIGHEID"

» Jesaja 40:8

Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied,
om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen.


Zoek de Waarheid nu hij nog te vinden is, alleen de Waarheid, Jezus Christus, maakt vrij!

Onderzoek en je zult vinden!

Kennen Jehova's Getuigen de Waarheid?

Wie zijn Jehovah’s Getuigen?


Jehovah’s Getuigen leven volgens een strikte morele code gebaseerd op een fundamentalistische interpretatie van de Bijbel. Ze zijn bekend omwille van hun pogingen om mensen te bekeren door het via deur-tot-deur verspreiden van Wachttorenliteratuur.... Lees verder... »


Do Jehova's Witnesses have the truth?

Who Are Jehovah's Witnesses?

Jehovah;s Witnesses live by a strict moral code bases on a fundamentalist interpretation of the Bible. They are known for their effert to make converts through door- to-door distribution of Watchtower literature. continue to read... »Is Brood niet genoeg? 

Waarom het volk zo aan het klagen en mopperen was tegen hun leiders had te maken met hun levensomstandigheden en onbeheerste verlangens. Het laat zien hoe de mens in werkelijkheid is. Ze waren moe van hun reis en als je moe bent dan ben je ook veel eerder geïrriteerd en rap van tong. Zij lieten zich leiden door hun emoties en niet door hun geloof waardoor hun vertrouwen in God op een laag pitje kwam te staan. Al snel lieten zijn hun ongenoegen horen naar Mozes en naar God toe door middel van hun klaagzangen: ‘Er is geen brood en er is geen water!’ Ach wie kent deze klaagzangen niet?

Verder lezen... »


Zonden zijn tot attractie geworden 

Steeds hoger wordende golven van zonde bedekken de aarde. Zonde omspoelt en overspoelt de wereld en de mensen verdrinken in de aanzwellende stroom. God strekt Zijn hand uit om hen te redden maar de meesten duwen Zijn hand weg! En zo worden er steeds meer bedolven onder de vloedgolven van de zonde.

lees meer... »John 8:32

Jesus said “If you continue in My word, you are truly My disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”

Articles in Englisch

JW.Org False Religion

Information about the Jehovah's Witnesses

 • folders


 • OTHER ARTICLES

 • Pokemon-go Where is it taken you?
 • What will you do with Jesus

 • Artikelen in Nederlands

 • Religie of Relatie


 • Pokemon-go - Waar brengt het je naar toe?
 • Ipad of de Bijbel
 • De keerzijde van Iphones
 • De Bijbel Gods Paleis

 • De Heilige Geest
 • Wat gaat u doen met Jezus
 • Wie is de Koning

 • Nooit te oud om te leren
 • De vijf Kronen
 • De Waterdrager
 • Jij bent Bijzonder
 • Open mijn ogen
 • De Waterdrager


 • Woord v.d. Maand