Wat gaat u doen met Yeshua - Jezus -
Die de Messias genoemd wordt?

2000 jaar geleden vroeg Pilatus:

Wat moet er gebeuren met Yeshua –Jezus- die de Messias genoemd wordt?
Goede vriend, als je nog geen Christen bent dan heb je nog maar weinig tijd over. Er gaat een enorme misleiding over de wereld welke de ons gegeven tijd verspild.
Jezus Christus is de enige die je redden kan van een verloren tijd in de eeuwigheid, een plaats die de Bijbel een meer van vuur noemt. Zonder Jezus Christus ben je verloren.

Wat moet je doen om gered te worden van de komende misleiding en van het meer van vuur? De Bijbel zegt dat iedereen gezondigd heeft en te kort schieten om in de heerlijkheid van God te kunnen komen. We verdienen allemaal de hel en het meer van vuur. Er is slechts één manier om daar aan te ontkomen en het antwoord is Jezus Christus.

2000 jaar geleden kwam Jezus Christus naar deze aarde. Hij leefde voor de volle 100% naar Gods wil, een perfect leven zonder zonde. Daarmee werd Hij ook het perfecte offer voor u en mij. Hij betaalde de volle prijs voor mijn en uw zonde. Maar wij moeten dat erkennen en dat offer wel aanvaarden. U moet begrijpen dat God er alles aan gedaan heeft om u en mij, gratie te verlenen, te redden van Zijn eigen oordeel. Hij wil u niet veroordelen maar Hij wil u juist redden van dit oordeel. Zijn wonderbaarlijke reddings operatie leidde Hem er toe om Zijn eigen Zoon naar deze aarde te sturen, om hier een een 100% zondeloos leven te leiden en Hij liet Gods oordeel over zich komen en stierf aan een kruis in mijn en u plaats.

Nu is het aan ons of wij het willen aanvaarden en erkennen of je kunt het naast je neer leggen. Als je het wilt accepteren zeg dan maar heel simpel: “Here Jezus, ik geloof dat U ook voor mijn zonden gestorven bent”. Vraag Hem om in je leven te komen en volg Hem vanaf deze dag. Stop vandaag met het soort leven dat je tot nu toe geleefd hebt. Hij zal je helpen om kompleet ander leven te leven. Dan word je als het ware opnieuw geboren. De bijbel noemt dat wedergeboren. De Here Jezus zal in je hart komen wonen als jij je bekeert van je verleden en je naar Hem toekeert. Hij is de enige weg van vergeving en hoop. Maar je moet het serieus menen, je moet het echt willen om te veranderen.

Maar aan de ander kant, als je niet wilt, als je niet geïtresseerd bent in deze boodschap, je hebt helemaal geen intentie om Jezus Christus te volgen dan kun je later alleen jezelf verwijten wanneer voor Gods aangezicht staat als Hij gaat rechtspreken. Hij heeft er alles aangedaan om je volledige gratie te verlenen maar je wilde niet.

Hoe dan ook, er komt een dag dat je voor Hem komt te staan en dan moet je rekenschap afleggen van het hoe, wat en waarom van je leven en waarom je Zijn aangeboden gratie hebt geweigerd.

Misschien zeg je bij jezelf dit is een tactiek om mij bang te maken. Nee, dat is dit niet. Het is een roep om je te redden. Als je iemand op de treinrails ziet staan en je ziet de trein eraan komen denderen dan doe je toch ook van alles om deze persoon te waarschuwen en zal je alles proberen om hem van die rails af te krijgen!

Wat nu als die persoon zou zeggen: Geloof er geen bal van, ik ga geloof in mijn eigen weg. Ik geloof niet dat er een trein aan komt over deze rails. En jij zou zeggen: Maar er komt wel een trein aan! En die trein zal je overrijden, dat kost je je leven! En die persoon blijft volhouden dat er geen trein zal komen en zegt: Maak toch dat je weg komt. Ik wil over deze rails lopen of je het leuk vindt of niet. Dat is feite wat je zegt als je zegt: Ik geloof niet in Jezus Christus. Ik geloof niet dat Hij zal komen om mij te oordelen. God is toch een God van liefde! Hij zal me toch geen pijn doen!?

Geloof je werkelijk dat God zondige mensen in Zijn Heilige Aanwezigheid zal toelaten? Zeker niet. Ik en jij moet veranderen, we zullen onze eigen gekozen weg moeten verlaten en de weg van Jezus Christus moeten volgen. Ik bid voor je dat je Hem wilt leren kennen.

Dank je wel dat je de tijd nam om dit foldertje te lezen.


Vertaling: A.Schenk
Bron: Shofar Ministries
Terug naar Artikelen