Over Ons


home

Onze Kernwaarden:

Wij staan voor: Integriteit, Respect, Eerlijkheid, Trouw, Betrokkenheid, Openheid, Barmhartigheid, Verdraagzaamheid.

Wat wij geloven

• Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en in de Bijbel als Zijn enig gezaghebbende Woord.
• Wij geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon als onze Verlosser die voor onze zonden gestorven is. In Hem alleen hebben wij de verlossing….. (Ef.1:7, Col.1:14)
• Wij geloven in de Heilige Geest die ons troost, bemoedigt, onderwijst en ons leidt in alle waarheid. (Joh.14:26, Hebr.2:4)
• Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling. Het is een opdracht van Jezus zelf. Het is een beeld van de Christenen die zich geïdentificeerd hebben met Christus in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. (Rom.6:3)


Ons verlangen

Al onze moeite is erop gericht dat je wordt bemoedigd, goede moed houdt en innig in liefde verbonden blijft, en zo komt tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, namelijk: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Col. 2:2 WB Vert).

In ons verlangen geven wij aan dat wij u willen bemoedigen, toerusten en opbouwen vanuit het Woord van God