8e Jaargang nr.89 Juni 2015 verschijnt 1x per maand


Waar het hart vol van is......!


“En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is,
maar wordt vervuld met de Heilige Geest”.

Efeze.5:18Iedereen kent wel een aantal spreekwoorden, maar wat velen misschien niet weten is dat er heel veel spreekwoorden rechtstreeks uit de Bijbel komen. Om er enkele te noemen: “Hij wast zijn handen in onschuld” deze uitdrukking komt uit het Bijbelboek Mattheüs. In deze passage wast Pontius Pilatus, de Romeinse heerser van Judea die de opdracht gaf tot de kruisiging van Jezus Christus, zijn handen in onschuld ten overstaan van een opstandige menigte. Hij deed dit omdat hij de menigte ervan wilde overtuigen dat hem bij Christus’ kruisiging geen enkele blaam trof. “Een teken aan de wand” is terug te vinden in Daniël 5. “Op twee gedachten hinken” zie: 1 Koningen 18 en "Op handen dragen” komt uit Psalm 91. Al deze spreekwoorden en spreuken vanuit de Bijbel bevatten geweldige levenslessen die we zeker ter harte mogen nemen. Ons hart zou er vol van moeten zijn.

“En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest”.Blijkbaar was het nodig dat Paulus dit tegen de Christenen in Efeze moest zeggen, want mede dankzij de Christenen deden de kroegen in deze havenstad goede zaken. Laat je niet vol lopen met alcohol, leid hierdoor geen losbandig leven, geef jezelf niet over aan onreinheid, aan liederlijke taal, ontucht, ongebondenheid, zedeloosheid met allerlei andere dingen, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. In de grondtekst staat: “Wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest”.

Als je vervuld bent met wijn, ( of - figuurlijk - met duistere praktijken) dan neemt de wijn de controle over je persoon en je gedrag over. Je bent dan "onder invloed" van de wijn. Als de Geest van God je vervult, dan neemt de Geest van God de controle over en ben je "onder invloed" van de Geest. Het verschil is dat de wijn de eigen persoonlijkheid uitschakelt en de Heilige Geest doet dat niet.

Paulus zegt: “Wordt vervuld met de Heilige Geest” ; dit staat in de gebiedende wijs. Het is een opdracht. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Toen we tot geloof kwamen nam Gods Heilige Geest intrek in ons leven maar het “wordt vervuld zijn van Zijn Geest", is iets waar we dagelijks aan moeten werken. Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor om ons hart te beschermen tegen de invloeden van deze wereld die via allerlei kanalen ons hart binnenstromen. "Wordt vervuld" is simpelweg: “Laat het Woord van Christus overvloedig in uw hart wonen en leef het uit. Laat uw hart vervuld zijn van Hem en uw mond zal overlopen met psalmen en lofliederen. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven.

Zwingli gebruikte het aardige beeld van paard en wagen. De Geest is als een paard, die de wagen van het Woord ons hart binnentrekt. Dit paard loopt aan de teugel van het Woord. Met andere woorden:de Geest is altijd verbonden met het Woord en de gehoorzaamheid daaraan.


Hartelijke groet, Tjitske