8e Jaargang nr.93 Oktober 2015 verschijnt 1x per maand


Maar bij Mij wilt u niet komen

"U bestudeert de Schriften en u denkt
daardoor eeuwig leven te hebben.
Welnu, de Schriften getuigen over Mij,
maar bij Mij wilt u niet komen
om leven te ontvangen."
Johannes 5:39-40


Aan studeren denken we vaak aan het volgen van een opleiding en verwerven van kennis. Maar het is veel meer dan dat. Studeren is je ergens in willen verdiepen om te zorgen dat je meer over je lesstof aan de weet komt. Het is als het ware in je lesstof gaan wonen. Een bron waaruit steeds meer geput wordt is internet waar men informatie vandaan haalt. De boekenkast thuis en/of de bibliotheek worden steeds minder populair En deze vorm van studeren passen velen van ons, bewust of onbewust, ook toe. Ik geloof dat dit een goed streven is maar via deze zoekmachines moeten we wel voor ogen houden dat niet alle informatie Bijbelgetrouw is.

De schriftgeleerden waar Jezus mee sprak waren mannen die grondige studie maakten van de Schrift in het bijzonder de vijf boeken van Mozes. Zij onderwezen het volk en gaven antwoord op levenspraktische vragen. Maar door hun verkeerde uitleg van de schriften versperden zij de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen, niet alleen voor de mensen maar ook voor henzelf. (Matt. 23:14); Jezus liet hen weten dat zij de sleutel tot de kennis hadden weggenomen” – Ik Ben die sleutel en die willen jullie niet. (Lucas 11: 52) Jullie menen door enkel de schriften te lezen en te bestuderen het eeuwige leven te hebben. De Schriften spreken over Mij, zegt Jezus, en toch werd dit zorgeloos en ongelukkig door hen over het hoofd gezien in de toepassing ervan.

In hoeveel kerken zien we ook vandaag de dag waar de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen wordt versperd? Velen zitten iedere zondag onder het Woord maar het Woord woont niet in hen. Zij nemen hun rugzak met al hun twijfels en onbeantwoorde vragen, hoe ze van hun zonden gered kunnen worden, week in week uit, weer mee naar huis. De Sleutel die toegang geeft om het Koninkrijk der Hemelen te openen is vervangen door menselijke wetjes en ellendige tradities. Jezus zegt dat we zelf de Schriften moeten onderzoeken en niet zomaar alles klakkeloos aan moeten nemen wat de dominee, prediker of voorganger zegt! Ga ontdekken wat Jezus zegt die het vleesgeworden Woord is. Christus bood hen het leven aan maar het werd niet aanvaard. Blijf niet, net zoals de schriftgeleerden, halsstarrig weigeren wanneer Jezus je eeuwig leven wil aanbieden. Grijp het met beide handen aan. Zorg dat het Woord van God in u woont, in uw hart, en niet alleen onder u. Laat het niet alleen klinken in uw oren maar laat het Woord regeren in uw hart en geloof!


Hartelijke groet, Tjitske