8e Jaargang nr.86 Maart 2015 verschijnt 1x per maand


Zorg voor genoeg olie!


“En de dwaze zeiden tot de wijzen: Geef ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.”

Matt.25:1-13 SV Vert.


Yeshua (Jezus) sprak, zoals het Evangelie van Markus dit ons verteld, aan het begin van Zijn bediening voornamelijk in gelijkenissen. Dit was voor Hem een volkomen natuurlijke manier van spreken. Het is een typisch Joodse manier van communiceren, niet zoals wij het gewend zijn en daarom kost het voor velen best veel denkwerk om te begrijpen wat Yeshua door Zijn vele gelijkenissen ons wilt leren.

Wat ik inmiddels heb ontdekt is dat er in iedere gelijkenis een waarschuwing ligt verborgen die we ter harte moeten nemen. Zo ook de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden.

Yeshua laat zien in deze gelijkenis die van de vijf dwaze en vijf wijze maagden hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven want niemand, ook de Zoon zelf niet, weet de dag, nog het uur, wanneer de Zoon des mensen komen zal. In Zijn boodschap ligt een waarschuwing verborgen die we niet moeten verachten.

De vijf wijze maagden namen extra olie mee voor hun lampen en ook hun lampen waren gevuld. Maar de vijf dwaze maagden namen deze boodschap niet zo serieus en hadden alleen olie in hun lamp en geen reserve meegenomen. De boodschap die zij uiteindelijk moesten horen toen zij aan de deur klopte om binnen gelaten te worden was: “Te Laat”!

Wanneer je het licht hebt ontvangen ben je ook zelf verantwoordelijk om je lamp brandende te houden ook dit geld voor ieder persoonlijk. In deze gelijkenis zie je heel duidelijk twee verschillende gelovigen afgebeeld. De wijzen en de dwazen. De wijzen waren ten alle tijde voorbereid en zorgden ervoor dat hun lampen niet uit konden gaan. Zij waren vol van Gods Waarheid. De dwazen namen geen extra olie mee voor onderweg om hun lampen bij te vullen zij waren tevreden met de olie die zijn op dat moment hadden.


Doorgaans wordt de olie uitgelegd als een beeld van de Heilige Geest maar de Geest van God ontvang je en kun je niet te kopen. Waar het hier om gaat is om De Waarheid. Yeshua waarschuwt ons dat we in Hem moeten blijven en dat je lamp alleen gevuld blijft wanneer je iedere dag je lamp onderhoud en bijvult door middel van Het Woord. Jammer genoeg wordt er zo weinig in de kerken gesproken over de eindtijd. Vinden ze het te moeilijk of willen ze er liever niet over spreken omdat dan de realiteit te dichtbij komt?


De meesten preken en liederen die ik de laatste tijd hoor gaat over liefde, niet zozeer naar God toe gericht maar meer mensgericht. We weten dat God liefde is maar we willen liever niet horen dat God ook een God van toorn is. Alles wat Hij doet, vloeit voort uit Zijn rechtvaardigheid en tegelijk ook uit Zijn liefde.


Herders waar zijn jullie? Onderwijs je schaapjes dat het gras niet altijd groen blijft maar leer hen wanneer er geen gras meer is zij genoeg olie in hun lampen zullen hebben om op die smalle weg te blijven. Onderwijs hen hoe zij hun lampen schoon en brandende kunnen houden. Er zijn vele dwaallichten en daarom is het zo belangrijk om de Stem van de Herder uit al die andere stemmen te leren verstaan.


Stel je zelf eens deze vraag: Heb ik nog genoeg olie in mijn lamp of heb ik alleen olie voor dit ogenblik!


==

Is je lamp brandende?


"Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis.

Matt.5:14-16


Zorg voor genoeg olie! “En de dwaze zeiden tot de wijzen: Geef ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.”
Matt. 25:1-13 SV Vertaling

Yeshua (Jezus) sprak, zoals het Evangelie van Markus dit ons verteld, aan het begin van Zijn bediening voornamelijk in gelijkenissen. Dit was voor Hem een volkomen natuurlijke manier van spreken. Het is een typisch Joodse manier van communiceren, niet zoals wij het gewend zijn en daarom kost het voor velen best veel denkwerk om te begrijpen wat Yeshua door Zijn vele gelijkenissen ons wilt leren. Wat ik inmiddels heb ontdekt is dat er in iedere gelijkenis een waarschuwing ligt verborgen die we ter harte moeten nemen. Zo ook de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden.

Yeshua laat zien in deze gelijkenis die van de vijf dwaze en vijf wijze maagden hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven want niemand, ook de Zoon zelf niet, weet de dag, nog het uur, wanneer de Zoon des mensen komen zal. In Zijn boodschap ligt een waarschuwing verborgen die we niet moeten verachten. De vijf wijze maagden namen extra olie mee voor hun lampen en ook hun lampen waren gevuld. Maar de vijf dwaze maagden namen deze boodschap niet zo serieus en hadden alleen olie in hun lamp en geen reserve meegenomen. De boodschap die zij uiteindelijk moesten horen toen zij aan de deur klopte om binnen gelaten te worden was: “Te Laat”!

Wanneer je het licht hebt ontvangen ben je ook zelf verantwoordelijk om je lamp brandende te houden ook dit geld voor ieder persoonlijk. In deze gelijkenis zie je heel duidelijk twee verschillende gelovigen afgebeeld. De wijzen en de dwazen. De wijzen waren ten alle tijde voorbereid en zorgden ervoor dat hun lampen niet uit konden gaan. Zij waren vol van Gods Waarheid. De dwazen namen geen extra olie mee voor onderweg om hun lampen bij te vullen zij waren tevreden met de olie die zijn op dat moment hadden.

Doorgaans wordt de olie uitgelegd als een beeld van de Heilige Geest maar de Geest van God ontvang je en kun je niet te kopen. Waar het hier om gaat is om De Waarheid. Yeshua waarschuwt ons dat we in Hem moeten blijven en dat je lamp alleen gevuld blijft wanneer je iedere dag je lamp onderhoud en bijvult door middel van Het Woord. Jammer genoeg wordt er zo weinig in de kerken gesproken over de eindtijd. Vinden ze het te moeilijk of willen ze er liever niet over spreken omdat dan de realiteit te dichtbij komt?

De meesten preken en liederen die ik de laatste tijd hoor gaat over liefde, niet zozeer naar God toe gericht maar meer mensgericht. We weten dat God liefde is maar we willen liever niet horen dat God ook een God van toorn is. Alles wat Hij doet, vloeit voort uit Zijn rechtvaardigheid en tegelijk ook uit Zijn liefde.

Herders waar zijn jullie? Onderwijs je schaapjes dat het gras niet altijd groen blijft maar leer hen wanneer er geen gras meer is zij genoeg olie in hun lampen zullen hebben om op die smalle weg te blijven. Onderwijs hen hoe zij hun lampen schoon en brandende kunnen houden. Er zijn vele dwaallichten en daarom is het zo belangrijk om de Stem van de Herder uit al die andere stemmen te leren verstaan. Stel je zelf eens deze vraag: Heb ik nog genoeg olie in mijn lamp of heb ik alleen olie voor dit ogenblik!

Hartelijke groet, Tjitske