8e Jaargang nr.84 Januari 2015 verschijnt 1x per maand


Smaakmakers

"Gij zijt het zout der aarde;
indien nu het zout smakeloos wordt,
waarmede zal het gezouten worden?"
Matt.5:13


Zout is van oudsher een belangrijk ingrediënt in de voedselindustrie, en een smaakmaker bij uitstek. Het werd gebruikt om het eten langer houdbaar te maken. Zout was vroeger ook een betaalmiddel. Romeinse soldaten kregen namelijk niet betaald met geld maar met een portie zout. Deze portie zout noemden ze ‘Salarium’ en daar komt ons woord salaris vandaan. Dit vond ik leuk om even te vermelden.

Twee mooie eigenschappen van zout zijn, dat het enerzijds bederfwerend en zuiverend werkt en anderzijds het de bacteriën doodt. Toen Jezus klaar was met Zijn prediking zei Hij tot Zijn discipelen. “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden”. Het is aan jullie om het verderf in deze wereld tegen te gaan.

Zou het zo kunnen zijn dat Jezus deze twee eigenschappen in Zijn gedachten had toen Hij deze woorden tot hen sprak?

Zout is niet alleen bederfwerend maar het is ook een smaakmaker. Wij zijn geroepen om smaakmakers te zijn, en ik bedoel niet zoals de wereld de mens bezig houdt met entertainment, maar dat we een positieve invloed uit oefenen op deze maatschappij. Paulus zegt in Kol. 4:5,6 (Het Boek) “Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft."

We hoeven niet met een kilo zout te gaan strooien, slechts een vleugje zout is genoeg. Een van de effecten van zout op een persoon is dat het dorstig maakt. Wij, die het zout van de aarde zijn moeten een dorst scheppen voor God en voor de mensen met wie wij in contact komen. Zij moeten aan ons zien en van ons horen, zodanig dat zij het verlangen krijgen om hun dorst niet langer te lessen in deze verdorven wereld maar bij De Bron van Levend water, zodat zij zeggen: "wat die persoon heeft dat wil ik ook."

Voordat Jezus de discipelen riep om een zoutend zout te zijn in deze wereld had Hij hen eerst laten zien, in de Bergrede, hoe zij zich horen te gedragen, nu ze eenmaal tot Zijn Koninkrijk behoren. Dit geldt natuurlijk ook voor ons. Het is niet genoeg dat we weten dat we een christen zijn, maar we moeten het ook voorleven want dan zijn we werkelijk het zout der aarde.

Datgene wat jij en ik ons zelf moeten afvragen is; heb ik zout in mij, ben ik een smaakmaker? Maak ik anderen dorstig of is mijn zout smakeloos geworden! Ik wil je aan het begin van dit nieuwe jaar aanmoedigen om je huis, je werk, je onbekeerde familie, vrienden, enz. als een zendingsveld te zien. Wees daarom een zoutend zout en breng hen tot Hem die zegt: “Kom tot Mij als je dorst hebt en je zult leven ontvangen”. (Joh.7:37)

Slechts één slok van dit Levende Water kan een mensen leven redden!

Hartelijke groet, Tjitske