Nooit te oud om te leren. (Jona 4:1-4)

Jona zit buiten de stad Ninevé: Hij is kwaad: hij ziet er niet uit als een dienstknecht van God. Van hieruit kan hij de stad overzien en meemaken dat de stad wordt verwoest, net als Sodom en Gomorra in de tijd van Abraham. Het verschil met Jona is, dat Abraham pleitte voor de beide steden en dat Jona in de schaduw van een hut de verwoesting van Ninevé wilde meemaken. Hij zal wel gedacht hebben: “Ik heb die mensen de boodschap goed gebracht: de stad zal over 40 dagen worden omgekeerd en nu wil ik het zien ook.” Eigen schuld; dikke bult! Hadden ze maar niet zo goddeloos moeten leven.

Denken wij er vandaag ook net zo over? Of gaat ons hart uit naar mensen die zonder God leven? Hij wacht en wacht en wacht en er gebeurt niets. Het meest boos is Jona, dat hij eigenlijk vindt dat Gods Genade alleen voor Zijn volk is en zeker niet voor die “heidenen” . Zelf vindt hij maar één persoon belangrijk op dit moment en dat is Jona zelf, wat blijkt uit zijn gebed: “viermaal: ik, ik, ik, ik.” Het is meer een protest dan een gebed. Het egoïsme van Jona staat hem in de weg om Gods gedachten en handelen te leren kennen. Eerst een poging tot een vlucht per schip naar Tarsus, maar door God teruggehaald via een grote vis. Abraham zat net als Jona op een plaats waar hij een prachtig uitzicht had op de omgeving, maar Abraham doet voorbede voor Sodom en zag de ondergang van de stad, terwijl Jona zat te wachten totdat de stad zou worden omgekeerd.

Net zoals Mozes bidt in Numeri 14:11-20 en pleit op Gods genade voor het volk Israël en vraagt: “Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk”, zo pleit de Heer Jezus voor ons en onze ongerechtigheden. Hoe bidden wij? Zoals Abraham, Mozes of als Jona: ik, ik, ik, zodat we onszelf in de weg staan om meer van Gods Liefde te leren kennen en de juiste keuzes te kunnen maken.? Het was een groot wonder van God wat er in Nineve gebeurde . Al die mensen (en vooral ook de koning) die tot geloof kwamen: zij verootmoedigden zich en bekeerden zich tot God. Een Opwekking! Wat zou dat in onze tijd een grote betekenis hebben. Dat moet men in andere steden gehoord hebben. Hebben wij dat al meegemaakt?

In b.v. China en Korea komen er duizenden mensen tot geloof. Laten we daarom niet alleen bidden voor ons eigen kringetje. God werkt over kerkmuren heen in andere culturen. Gods Liefde gaat uit naar iedereen: jong en oud net zoals Gods Liefde uitging naar de heidenen in Ninevé: een stad met tenminste 120.000 kinderen: een wereldstad. Toen God zag dat ze zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. Laten wij dan biddend staan om hen die de Heer Jezus niet kennen, die van God nog gebod zich iets aantrekken. Laten wij als Abraham bidden voor hen die verkeerde wegen gaan. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt ".

Veel sterkte en zegen toegewenst aan een ieder die biddend zijn of haar weg gaat. God zegt zelf: " Wie zegent, zal ook gezegend worden". De Here zegene u!Bron: P. Matla