Nr. 78 - Juli 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Blinde Wegwijzers!


"Laat ze dus maar.Het zijn blinden die blinden de weg wijzen.
Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.”
Mattheus 15:14 WB Vert.


Wegwijzers, de wit-rode paddenstoelen, wie kent ze niet. Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Wegwijzers zijn geweldige hulpmiddelen en zijn tot doel, wanneer we afgeweken zijn van de weg, ons weer terug te brengen op het juiste pad. Een wegwijzer zou je ook kunnen vertalen met leidraad, handleiding of gids. Ik voor mij ben er heel blij mee wanneer ik deze wegwijzers regelmatig tegenkom op mijn wandel- of fietstocht. Maar velen hebben geen behoefte aan een wegwijzer, een gids, want, zo beweren zij, zij kunnen zelf de weg wel vinden zonder dat zij van buitenaf aanwijzingen ontvangen.

Geestelijk gezien heeft iedereen een wegwijzer nodig want we zijn allemaal de weg kwijt geraakt. Jammer genoeg zijn er ook vele christenen die, ondanks dat zij wel een handleiding hebben, niet de gebruiksaanwijzing volgen om te begrijpen wat hij of zij moet doen wanneer zij afgeweken zijn van De Weg en daardoor aan het dwalen zijn geraakt. Blindelings volgen zij andere wegwijzers, gidsen, die zij onderweg tegen komen, zonder zich af te vragen of deze wel de juiste route weergeven. Zij vragen zich niet af, of deze gids kennis en ervaring heeft van De Weg en of hij hen zekerheid kan geven. Zij vragen zich niet af of hij blind of ziende is. Maar zij geloven in waarheden, waar het leven en de betekenis van weggenomen zijn.

Er zijn er ook die blindelings de menselijke tradities volgen en geloven wat men in de gemeente of kerk leert en durven geen vragen te stellen. Zij sluiten hun ogen en laten andere mensen voor hen zien, ja zij sluiten hun ogen en laten zich leiden door blinde wegwijzers. Zij denken zelf niet meer en laten zich leiden door hen, die ook niet meer denken. Zij blijven zitten waar ze zitten want er is niemand die hen kan leiden omdat ze zelf blind zijn.

Gods zegen,
Tjitske
Brood-Nodig!


Houd het Brood, wat jij hebt ontvangen, niet alléén voor jezelf
Breek het Brood en deel het uit, maak het talrijk!Ontvang maandelijks
woord v.d. maand