9e Jaargang nr.99 April 2016 | 5776
verschijnt 1x per maand


De Tekenen der Tijden!

"Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood.
En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood.
Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden,
maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?"
Mattheüs 16:2,3


In de week voor Pasen (Pesach) waren er opnieuw terroristische aanslagen en dit keer in Brussel waar opnieuw weer vele onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Je zag gruwelijke beelden van mensen die in paniek en radeloze angst wegrenden. Maar zijn dit niet de weeën waar Jezus over spreekt in Mattheüs vierentwintig? Net zomin de Joodse leiders de tekenen der tijden niet konden onderscheiden zo ook kunnen velen van Gods kinderen dit niet ondanks dat wij de hele Bijbel tot onze beschikking hebben. Maar waarom herkennen wij Gods tijden dan niet? We hebben onze ogen open en toch lijken we blind voor de waarheid. Willen we het niet zien ? Kunnen we het niet zien omdat we niet weten hoe we met deze waarheid om moeten gaan? Het is een feit, lieve vrienden, dat we in een wereld leven die ongeneeslijk ziek is en vol met mensen die bezeten zijn van het kwaad! We kunnen en mogen het niet ontkennen. God heeft niet alleen in het verleden tot ons gesproken maar Hij doet dit, in Zijn grote genade, vandaag de dag nog steeds. Hij roept maar het probleem is dat we niet horen en daardoor zien we niet.

Uiteindelijk is het de media die ons, met zijn afschuwelijke beelden, weer even wakker schudt. Maar hierin zie ik ook dat God dit medium gebruikt om te laten weten hoe laat het is op Zijn klok! De Bijbel spreekt heel duidelijk over deze tijd en dat de duisternis zal toenemen en de aarde zal bedekken. (Jesaja 60:2) Het is heel opmerkelijk wat het woordje ‘duisternis’ ( in het Hebreeuws - חֹשֶׁךְ chôshek) betekent. Chôshek betekent niet alleen duisternis maar ook ellende, vernietiging, dood, onwetendheid, negeren, verdriet, boosheid. Zien we dit niet allemaal terug in wat er in de wereld gebeurt? De mens is van zichzelf boos en brengt daardoor niet alleen ellende en verdriet voort, maar ook dood en vernietiging. De oorzaak is dat zij de God van Israel niet vrezen en Zijn geboden: “Gij zult niet stelen, gij zult niet doden etc....., negeren, niet willen gehoorzamen. (Ex.20)

Ik heb vele gemeentes, op verschillende plekken in de wereld en in ons eigen land, bezocht en vraag mij af waarom er zo weinig over het Profetische Woord en het prachtige boek Openbaring wordt gesproken. Juist het Profetische Woord en het boek Openbaring vertellen ons wat er nog gebeuren gaat. Paulus zegt tegen Timoteüs: “Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen”. En hij laat Timoteüs weten wat ons nog te wachten staat. (lees 2 Tim.3) In zijn waarschuwing benadrukt hij het nog eens met: “Weet wel…!’’ Het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden.

Lieve vrienden, de tekenen der tijden zien we onder ons en schreeuwen om onze aandacht. God heeft alles laten opschrijven zodat wij de tekenen der tijden kunnen weten en dat wij getuigen mogen zijn van wat er staat te gebeuren? Wij zien, door de tekenen in deze wereld, dat God Zijn Woord in een rap tempo aan het vervullen is. De religieuze leiders hadden geen inzicht in de tekenen der tijden en vroegen steeds weer om een teken, om een wonder, terwijl ze getuigen waren geweest van zoveel wonderen en tekenen die Hij had gedaan. Het probleem was niet het gebrek aan tekenen maar hun eigen ongehoorzaamheid aan God en hun ongeloof.

Het grootste teken, het bewijs van Zijn liefde is dat God niet alleen naar de mens kwam in Zijn Zoon Jezus Christus, maar ook in Zijn sterven en Zijn opstanding! Een groter teken is er niet. Ook al heb je het niet gezien en was je er niet bij ik hoop dat je het gelooft. Laten we Hem niet steeds om een teken vragen maar geloof en vertrouw Hem. Jezus zegt: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Joh. 20: 24-29).


Hartelijke groet, TjitskeLees meer »