Nr. 81 - Oktober 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Valt het kwartje?


“Wat in goede aarde valt zijn zij die het woord met een goed
en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen.
Lukad 8:15 WB Vertaling


In alle opzichten is Yeshuah de beste verhalenverteller die ooit heeft geleefd. Niemand kan Hem evenaren. Zijn verhalen zijn praktisch en mensgericht, kort en krachtigop waarheid berust en geven je stof tot nadenken. Wanneer Hij met Zijn verhalen door het land trok volgde een grote menigte toeschouwers Hem op de voet, en de mensen luisterden naar hetgeen Hij te vertellen had. Het ging Hem niet om een groot publiek te verkrijgen, het ging Hem niet om eer en rijkdom, maar het ging Hem om de relatie tussen God en de mens weer te herstellen.

We zien dat het effect van het Woord verschilt, afhankelijk van wie het wil horen. Niet voor niets riep Yeshuah aan het einde van Zijn verhaal: "Wie oren heeft om te horen, moet horen." Hij doet een uitnodiging om te gaan zoeken naar een diepere betekenis van Zijn verhaal en om dan van daaruit te reageren. Een iets andere vorm dan dat wij vandaag de dag kennen in onze kerken en gemeenten. Er wordt weinig of geen uitnodiging meer gedaan op de prediking, laat staan om te gaan te onderzoeken wat het Woord tot ons zegt. We vinden het wel gemakkelijk om toeschouwers te zijn. Jammer, want er ligt zoveel verborgen in het Koninkrijk van God en het maakt je zo ontzettend rijk wanneer je al deze geheimenissen zelf gaat ontdekken. In het ergste geval zou je zelfs de kern van Zijn boodschap kunnen missen, namelijk bekering en redding.

Alleen zij die het Woord met een goed en edel hart horen, zoals de Willibrord vertaling het zo mooi zegt, dus ook vasthouden en volharden, zullen vrucht dragen. Er zijn twee manieren om ernaar te kijken. Wanneer je alleen met je verstand kijkt kan je hart er koud bij blijven en je geestelijk leven bijft dan onveranderd. Je vergaart alleen theoretische kennis. Maar wanneer je met de ogen van je hart leert te kijken wordt heel je wezen, je verstand, geest, ziel en lichaam erdoor geraakt. Horen alleen is niet genoeg er moet een "doen"zijnvan het Woord.

Je zou denken dat een verhaal met een moraal langer bij je blijft hangen maar in het verhaal van de zaaier blijkt het tegendeel waar te zijn. De verhalen die Yeshuah vertelde waren confronterend en stelde je voor een keus. Maar er waren weinigen die Hem geloofden. Slechts een kwart van deze grote menigte toeschouwers gaf gehoor aan Zijn verhaal. Slechts bij een kwart van de toeschouwers was het kwartje gevallen, zij hadden Zijn verhaal, Zijn boodschap begrepen.

Laten we vooral niet denken dat wanneer wij het Woord van God zaaien het bij iedereen welkom zal zijn want voor velen zal het een geur van dood en verderf zijn maar voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus. Ik wil daarom iedereen aanmoedigen niet ontmoedigd te raken wanneer het niet allemaal mee zit. Wat Hij van ons vraagt is om gewoon door te gaan met het goede zaad, het zuivere Evangelie, te zaaien want helaas wordt er ook veel onkruid gezaaid. Lees nog eens voor jezelf het verhaal van de zaaier in Mattheüs 13:1-23 en vraag je af in welke van deze vier categorieën jij valt.


Gods zegen,

Tjitske Meijer
Brood-Nodig!


Houd het Brood, wat jij hebt ontvangen, niet alléén voor jezelf
Breek het Brood en deel het uit, maak het talrijk!Ontvang maandelijks
woord v.d. maand